KRISTAL 18 - Kompakt Serija

Kristal 18 je aparat za filtraciju vode od kamenca koji je savršenih dimenzija za ugradnju u "tesne" ambijente. Ovaj omekšivač se kao i većina sličnih spaja na glavni dovod vode i uklanja tvrdoću kako voda prolazi kroz njega. Povremeno se uređaj zasiti i tada pokreće regeneraciju koja je automatska. Korisnik jednino treba da vodi računa da u kućištu ima dovoljno tabletirane soli.

Kristal 18 se najbolje pokazao kod klijenata se manjom potrošnjom vode (10-15 m3 mesečno), odnosno porodicama koje žive na lokacijama gde je index tvrdoće nešto niži - između 10 i 12 ˘dH.

Osnovna namena malog kompaktnog omekšivača vode - depurator KRISTAL 18 je ugradnja u manje objekte, kao i uklanjanje tvrdoće vode u sistemu sa reverznom osmozom, za manje komercijalne namene (veće laboratorija isl.).

Uređaj se sastoji od mehaničkog predfiltera, kolone sa aktivnom ispunom koju kontroliše digitalno sistem i kućišta koje sve to objedinjuje, a ujedno je i posuda za tabletiranu so - solanka.


 • Tip kontrolera: RX 65 VOLUMETRIJSKI
 • Dimenzije (mm): 250 x 500  h=1100
 • Tip jonoizmenjivačke smole: Resinex KW8
 • Radni protok: 0.8 - 1.0 m3/h
 • Peak flow: 2m3/h  
 • Kapacitet omekšivača (m3 x 1°dH): 72
 • Dovod i odvod (priljučci):  3/4” DN25)
 • Kanalizacioni priključak: 1/2"
 • Rastojanje priključka od poda: 925mm
 • Rastojanje priključaka ulaz/ulaz: 65mm
 • Napajanje: 220V 50-60 hZ
 • Broj kolona: 1
 • Zapremina kolone: 23.6 lit
 • Zapremina jonoizmenjivačke mase: 18 lit
 • Dimenzije kolone: 8 x 35” r=206mm
 • Max. radna temp. kolone: 50°C
 • Min. radna temp. kolone: 1°C
 • Potrošnja Nacl (kg/l jon.mase): 0,3
 • Potrošnja NaCl (po regeneraciji): 4-5 kg
 • Težina: 35 kg

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895

SLIČNI PROIZVODI

MONOSTAND

omeksavanje vode

EXCALIBUR 25

depurator vode, omeksivac vode excalibur

KRISTAL 08

kristal 18, omeksivac za vodu

REVERZNA OSMOZA

filteri za preciscavanje vode, preciscivaci vode

FILTERI ZA TUŠIRANjE

filter za tusiranje, rucica za tusiranje

DUPLEX OMEKŠIVAČI

filteri za kamenac, omeksivaci za vodu

Mnogi ljudi bi prestali da kupuju i nose flaširanu vodu kada bi imali alternativu!

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE