deferizator vode, deferizatori vode, demanganizator vode

Kada u vodi ima rastvorenog u gvoždja i mangana u većim količinama dolazi do remećenja mnogih tehnoloških procesa. U tom slučaju za njihovo uklanjanje koristimo deferizatore i demanganizatore. Princip njihovog rada je zasnovan na katalitičkom svojstvu filterske ispune koja vrsi oksidaciju dvovalentnog i trovalentnog gvoždja i mangana tako da je izlazni rezultat voda sa njihovim niskim sadržajem. Uklanjanje gvožđa, mangana i vodonik-sulfida iz vode (miris pokvarenih jaja) predstavlja važan zadatak u prečišćavanju vode. Koncentracija ovih jedinjenja u vodi je ograničena propisima o kvalitetu vode za piće. Gvožđe može graditi nerastvorne hidrokside koji mogu ugroziti vitalne delove sistema za prečišćavanje. Deferizatori rade na principu katalitičke oksidacije rastvornog dvovalentnog gvožđa u njegov trovaletni oblik koji je nerastvoran i separabilan. Često je vodu neophodno hlorisati zbog povećanja oksidacionog svojstva vode.


Ispuna je na bazi specijalno obrađenog mangan-dioksida (MnO2) i kvarcnog peska, različite granulacije, i takođe uspešno uklanja mangan i vodonik sulfid iz vode. Pošto unutar ispune zaostaju čestice nerastvornih oblika ovih metala, filter je potrebno povratno ispirati. Postoji više filterskih ispuna koje se koriste u deferizatorima u zavisnosti od kvaliteta vode tj. da li u vodi ima više kiseonika ili manje. Takođe se deferizatorima može efikasno otkloniti arsen i vodonik sulfid (H2S) koji vodi daje neprijatan miris. U slučaju da imamo povećani sadržaj mangana u sirovoj vodi za njegovo otklanjane koristimo demanganizator sa posebnom filterskom ispunom. Pri tom se uklanja gvoždje ali i vodonik sulfid. Potrebno je u odredjenim vremenskim intervalima vršiti kontra ispiranje u filteru i tako osvežiti filtersku ispunu. Posle odredjenog vremenskog perioda masa se mora zameniti jer je izgubila svoja adsorbciona svojstva. Filteri su automatski, vremensko kontrolisani. Regeneracija je programirana da se odradi u noćnim satima ili satima kada se ne ugrožava kontinualno snabdevanje.


90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895

FILTERI ZA VODU - Gvožđe i Mangan

Sistemi za uklanjanje Gvožđa ili Mangana iz vode konfigurišu se na osnovu bio hemijske analize vode i zahtevanog-željenog protoka sistema. Hydrolux lako i brzo na osnovu ovih podataka projektuje i isporučuje liniju za filtraciju vode u skladu sa zadatim parametrima.


KONTAKT

OMEKŠIVAČI VODE - KAMENAC STOP !

Za prečišćavanje vode od kamenca koriste se omekšivači vode. Postoje kompaktni omekšivači (manjeg kapaciteta) koji se najčešće ugrađuju u stan odnosno monostand serija uređaja za omekšavanje vode koji su pogodniji za privatne kuće ili slične objekte. Omekšivači uklanjaju kamenac jonskom izmenom, povremeno se regenerišu slanom vodom (u sistem se ubacuje tabletirana so), ceo proces je kontrolisan digitalnim sistemom. Postoji mnogo modela, ovo su osnovne kategorije:

MONOSTAND

omeksavanje vode

EXCALIBUR 25

depurator vode, omeksivac vode excalibur

KRISTAL 08

kristal 18, omeksivac za vodu

KRISTAL 18

filteri za preciscavanje vode, preciscivaci vode, tvrda voda


Mnogi ljudi bi prestali da kupuju i nose flaširanu vodu kada bi imali alternativu!

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE