Reverzna osmoza je filtraciona tehnologija koja se koristi za odstranjivanje neorganskih minerala, soli i ostalih nečistoća u cilju dobijanja ultračiste vode. Reverzna osmoza je membranska separaciona tehnologija namenjena tretmanu vode za industrijse odnosno komercijalne potrebe, kao i za prečišćavanje vode u kućnim aplikacijama. Reverzna osmoza je savršena za dobijanje kvaliteta vode za piće koji zadovoljava sve standarde.

Osmotske membrane koje se koriste u ovom konfiguracijama Reverzne Osmoze imaju sitne otvore kroz koje mogu proći gotovo samo molekuli čiste vode, a sve nečistoće ostaju na membrani i izbacuju se preko odvoda kao tehnička otpadna voda.

Ovakvim načinom filtracije vode dobija se voda visokog kvaliteta koja se može koristiti i u medicinske odnosno laboratorijske svrhe. U procesu prerade vode Reverznom Osmozom se koristi polupropusna membrana koja propusta tečnost koja se prečišćava, istovremeno odbacujući ostale sastojke.

Reverzna osmoza nije u stanju da od loše vode napravi dobru, već od dobre da napravi vrhunsku. Stoga je neophodno napojnu vodu dovesti u radni parametar - predtretmanima. Za konfigurisanje adekvatnog predtretmana namenjenog Reverznoj Osmozi neophodna je detaljna biohemijska analiza vode. Napojna voda mora da bude omekšana, ne sme da sadrži Hlor, kao ni visoke koncentracije Gvožđa, Mangana, Organskih materija, mehaničkih nečistoća itd...

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895

REVERZNA OSMOZA - Kategorije

Reverzna osmoza se koristi u industrijskim-komercijalnim aplikacijama, ali i u kućnim uslovima. Postoji mnogo modela, ovo su osnovne kategorije:

HYDROLUX GEMINI

reverzna osmoza 500 lit/h

HYDROLUX PROTEUS

demineralizator vode, reverzna osmoza

HYDROLUX TRIDENT

reverzna osmoza, demineralizacija vode

KUĆNA OSMOZA

filteri za preciscavanje vode, preciscivaci vode

Mnogi ljudi bi prestali da kupuju i nose flaširanu vodu kada bi imali alternativu!

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE