Demineralizacija vode je hemijski tretman vode. Poslednjih godina u svetu je trend da se za proces dobijanja demineralizovane vode koristi reverzna osmoza. Osmotske stanice su samo jedan u nizu koraka, konfiguracije najčešće imaju mehanički predtretman i omekšivač vode na početku "linije", zatim reverznu osmozu sa rezervoarom za čistu vodu, i na kraju kolonu za "poliranje" vode" u vidu anjonske ili MIX BEAD ispune. Prednosti reverzne osmoze u procesu demineralizacije vode su uglavnom smanjenje troškova eksploatacije.

Druga opcija je korišćenje jonoizmenjivača. Hydrolux jonoizmenjivački uređaji za demineralizacija vode su konfigurisani sa dve kolone (katjonske i anjonske kolone), a za dobijanje izuzetno čiste demineralizovane vode može se dodati i treća, tzv. ”MIX-BEAD” kolona, koja "polira vode" odnosno eliminiše sve preostale tragove elektrolita i podešava pH vrednost na neutralnu. Katjonska i anjonska kolona se nakon zasićenja regenerišu, dok se kod mešane kolone vrši zamena filterske ispune. Ukoliko napojna voda sadrži gvoždje, neophodno je izvršiti predtretman vode.


Komercijalni

dejonizator vode, reverzna osmoza

Industrijski

UV sterilizacija vode, UV dezinfekcija vode

Jonoizmenjivački

demineralizacija vode, jonoizmenjivacka smola

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895

"TRIDENT" DEMINERALIZATORI VODE 50-60 lit/h

Osnovni model

dejonizatori vode

Sa konduktomerom

reverzna osmoza, laboratorijski dejonizator vode

Konfiguracija

demineralizacija vode, demineralizatori vode

"Rek" verzija

filteri za demineralizaciju vode
DETALJNIJE

"PROTEUS" DEMINERALIZATORI VODE 200-250 lit/h

DETALJNIJE

"GEMINI" DEMINERALIZACIJA VODE 500+ lit/h

DETALJNIJE

DEMINERALIZATORI VODE - ANJONSKA I KATJONSKA KOLONA

Demineralizacija vode je hemijska priprema vode koja iz rastvora uklanja sve soli i tragove elektrolita dovodeći je u stanje hemijski čiste vode. Demineralizacija se može vršiti na nekoliko načina, korišćenjem reverzne osmoze sa predtretmanom i kolonom za poliranje, korišćenjem dve kolone za tretman vode jonoizmenjivačima (anjonska i katjonska kolona), korišćenjem elektrodejonizacije ( EDI ).. U zavisnosti od potrebe klijenta Hydrolux Project Team konfiguriše postrojenje koje je optimizovano za proizvodnju demineralizovane vode sa najnižim troškovima eksploatacije.


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE