Premium Region
Supplier

kućni & profesionalni filteri za vodu

HYDROLUX poneko zna, mi RAZBIJAMO!

Kvalitet vode za piće je sve zabrinjavajući. Veliko je pitanje da li ćemo u budućnosti popravljati zastarelu infrastrukturu ili prekrajati zakone koji će opravdavati stanje cevi, kvalitet filtracije i zagađenje izvora iz kog se voda prečišćava za gradske potrebe. HYDROLUX je lider na tržištu kada su u pitanju uredjaji za preciscavanje vode, reverzna osmoza, filteri za akvarijum, omekšavanje vode odnosno voda za piće uopšte. HYDROLUX aparati za vodu su najkvalitetniji uredjaji za prečišćavanje vode u regionu. Zagadjenje voda je sve veći problem u regionu, pa su filteri za vodu odnosno preciscavanje vode za pice (reverzna osmoza ili neka druga metoda) postali neophodna stvar za sve koji brinu o zdravlju. Filteri za vodu, OMEKSIVACI VODE, dezinfekcija vode za piće i preciscavanje vode generalno daju veliki doprinos poboljšanju kvaliteta života. Odaberite za sebe najbolje, odaberite HYDROLUX FILTER ZA VODU.


Paleta proizvoda Kontaktirajte nas

Instalacije

Kućni filteri za vodu serije reverzna osmoza sa membranama 50gpd su najprodavaniji filteri za prečišćavanje vode već 15 godina. Odlikuje ih pouzdanost, kvalitetne komponente, tehnička rešenja poput "manual flush" opcije za ispiranje membrane reverzne osmoze i novih "tiger" konektora koji trpe pritiske preko 20 BAR.

Kućni filteri za vodu na domaćem tržištu na slikama manje više izgledaju isto, ali razlike su enormne. Ako razmišljate o nabavci kućnog prečišćivača vode, nikada ne kupujete na prezentacijama već obavezno posetite sedište firme od koje želite da nabavite ovu vrstu opreme.

Filteri za vodu "ispod sudopere" su najpraktičnije rešenje za prečišćavanje gradske vode odnosno dobijanje najkvalitetnije vode za piće bez kupovine flaširane vode, nošenja flaša i bacanja plastične ambalaže. Prečišćena vode je oko 1000 PUTA jeftinija od gradske, nije "ustajala" već je najsličnija prirodnoj svežoj izvorskoj vodi.

Detaljnije

Zagađivači poput Gvožđa i Mangana (deferizator vode), Nitrata i Nitrita (denitrifikator), Amonijaka, Arsena, tvrdoće vode, povišene elektroprovodljivosti ili neadekvatne pH vrednosti može se sanirati bilo da je u pritanju samo jedan ili više zagađivača. Za konfiguraciju linije za tretman vode neophodna je detaljna bio hemijska analiza vode.


Omekšavanje vode - Prednosti

Omekšivači vode - Princip rada


Proces uklanjanja mineralnih soli Kalcijuma i Magnezijuma od kojih nastaje vodeni kamenac naziva se omekšavanje vode. Omekšivači su aparati koji se sastoje od jedne kolone u kojoj se nalazi jonoizmenjivača masa ili smola, upravljačkog ventila koji reguliše smer kretanja vode kroz omekšivači posude u kojoj se nalazi tabletirana so koja se lagano otapa u vodi i pretvara se u slani rastvor-reagens. Jonoizmenjivačka masa za sebe "lepi" jone Kalcijuma i Magnezijuma, a u isto vreme "otpušta" jone Natrijuma.

Kada se masa zasiti, odnosno kada na njoj više nema Natrijuma, pokreće se proces regeneracije koji uvlači slanu vodu u kolonu sa masom, Natrijum se ponovo vraća na zrnca mase a Kalcijum i Magnezijum koji su se tu "nahvatali" u procesu omekšavanja vode se ispiraju u sifon. Po završenoj regeneraciji jonoizmenjaivačke mase, omekšivač je ponovo spreman za rad.

Proces omekšavanja vode je potpuno automatski, kada se jednom uređaj isprogramira jedina stvar o kojoj korisnik treba da vodi računa je da u sistemu ima dovoljna količina tabeltirane soli.

Prilikom montaže uređaja za omekšavanje vode neophodno je izvršiti određene pripremne radnje, odnosno napraviti "armaturu" to jest By-Pass sa tri ventila. Pogledajte blok šeme i objašnjenje za ugradnju omekšivača vode.Omekšivači za vodu imaju širok spektar primene u mnogim tehnološkim i proizvodnim procesima kao šro je termoenergetika, teška industrija, zatim medicina farmacija i stomatologija, industrija stakla.. U kombinaciji sa tehnologijama kao što je demineralizacija vode ili reverzna osmoza, omekšivači se često koriste za za priremu vode za pranje, grejanje i rashladne sistema, za procese poznate kao hemijska priprema vode HPV, u objektima poput hotela ili u industriji za proizvodnju pića i sokova..

Omekšavanje vode je takođe neophodno u svim konfiguracijama koje sadrže opcije poput reverzna osmoza ili ultrafiltracija.

Da bi se pravilno konfigurisala linija za tretman voda, odnosno da bi se klijentu isporučila konfiguracija za omekšavanje vode koja je optimalna za njegove potrebe neophodno je znati koliko je zahtevni protok (lit/sec), da li je neophodna kontinualna isporuka omekšane vode odnosno koja je tvrdoća vode na lokaciji.

Takođe, dobro je imati kompletnu bio-hemijsku analizu vode zbog eventualnih zagađenja koja negativno utiču na radne parametre.


Omekšavanje vode

Hydrolux je sinonim za omekšavanje vode u Srbiji i regionu. Naša gama sadrži omekšivače vode malih, srednjih i velikih kapaciteta. Kabinet omekšivači za vodu, reverzna osmoza, aktivni ugalj, filteri za vodu svih konfiguracija kao i aparati za vodu sa direktnom filtracijom, bez potrebe za kupovinom boca flaširane vode. Dezinfekcija vode doziranjem ili UV zračenjem. Priprema vode za industriju, priprema vode za laboratorije, medicinska primena (dijaliza), farmaceutska industrija,proizvodnja hrane ili proizvodnja pića, omekšavanje vode za hotele ili priprema vode za pranje.

Detaljnije

Reverzna osmoza

Reverzna osmoza vode je membranska hiperfiltracija, koja funkcioniše poput običnog sita. Voda pod pritiskom dolazi do membrane na kojoj se nalaze sintne rupice, veličine 0,0005 mikrona. Sve što može da prođe kroz rupicu sakuplja se u rezervoaru čiste vode. Zagađenja (mineralne soli, teški metali, pesak, hemijske primese..) se ispiraju u sifon. Ovo je najjednostavnije objašnjenje za tehnologiju prečišćavanja vode poznatu kao reverzna (reverzibilna ili obratna) osmoza.

Detaljnije

Mehanički filteri za vodu

Mehanički filteri za vodu su osnovni vid filtracije, odnosno obavezna komponenta u svim konfiguracijama filtracije, bilo da se radi o kućnim filterima za vodu ili o komercijalnim / industrijskim aplikacijama za omekšavanje, demineralizaciju vode, reverznu osmozu ili bilo koji drugi vid hemijske pripreme vode. Da bi se bilo kakav tretman vode uspešno obavio neophodno je iz nje odstraniti koloidne disperzije, mulj, pesak, rđu i sve ostale vidove čestica.

Detaljnije
Bring Your Water Back To Nature